įsmaugti

įsmaugti
1 įsmáugti tr. NdŽ, Jrb aplink įspausti, susiaurinti: Par pusiau reikia ansmáugt kiek [drabužį] Rgv. Neįsmáuk per daug jau pusiau, aš mėgstu palaidžiau vilkėti Š. Dažniausia vazelių forma – stilizuotos įsmaugta apačia ir banguota briauna puodynėlės . Pasisiūdinau į liemenį įsmáugtus kailinius Vkš. | refl. Š, Rtr. \ smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; persmaugti; piesmaugti; prismaugti; susmaugti; užsmaugti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • įsmaugti — įsmáugti vksm. Dažniáusia vazẽlių fòrma – stilizúotos įsmáugta ãpačia puodynė̃lės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • persmaugti — 1 persmaugti tr. 1. L, Rtr, Š, NdŽ aplink įveržti, įsmaugti: Parsmaugtas bitinėlis, t. y. par vidurį laibas J. Merginos per liemenį persmaugtos Gs. Aš labai parsmaugta – kaip skruzdėlė Krč. Virvagaliu persmaugė pusiau Dglš. Jo noselė persmaugta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsmaugti — 1 apsmaugti tr. Rtr 1. aptempti glaudžiai: Seniau gi nešiojo plačias rankoves, nebuvo apsmaugtos Pv. Ilgas, apsmaugtas aulas, valug kelių Klt. 2. įveikti, nugalėti: Didesnis apsmaugia tą mažesnį LKT241(Žml). 3. apmušti, apkulti: Aš jį apsmaugiau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gniaužti — gniaužti, ia, ė tr., intr.; B 1. imti delnu, spausti į saują, čiupti, globoti: Tėvai! – rėkia senutė, gniauždama kumštis P.Cvir. Gniauždamas kietą plieninę rankeną, jis sekė, kaip pro šoninį langelį praslinko stoties trobesiai rš. Netrukus mes… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmaugti — 1 išsmaugti tr. Rtr 1. L155 išžudyti smaugiant: Jeigu neatiduos [pinigų], tai jų visą šeimyną išsmaugsiąs LTsIV523. ^ Kaip eini pro tą gyvenimą – kaip išsmaugtì (niekas nesirodo) Rdn. ║ Ėr, Trg išžudyti, išpjauti, išgalabyti: Šitas budelis daug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugniaužti — tr. 1. atgniaužti, nulenkti (pirštus): Ji nugniaužia pirštus nuo savęs P.Cvir. Kostia nugniaužė kumščius: – Na ką gi, ar mušti jį? rš. 2. nuspausti, kad pasausėtų; sauja nusmaukti, nubraukti: Nugniaužk apyšlapius [autus] Pc. | Dėdė sušalęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmaugti — 1 nusmaugti tr. 1. SD1185, N, K, M, LL304, Š, Rtr, NdŽ, Skdt, Sd, Nv smaugiant nužudyti: Sagtis pasitaikė ant gerklės, truputį pasitempė ir nusmaugė Žem. Ans ateina veizėti, a nenusmaugė baidyklė aną (ps.) Rt. Atradus vaikelį nusmaugtą ir visą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagniaužti — 1. tr. prislėgti: Jau iš lėto, jau pagniaužtas (nesmagus) tolinosi senis Rimša nuo dvaro rš. 2. tr. kiek įsmaugti, įimti, įsiūti (drabužius): Par pečius platus, tik par juosmenį pagniaužtas Ll. 3. intr. J, Jrb, Gl pabėgti. gniaužti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paimti — paim̃ti, pàima (pàema), pàėmė I. tr., intr. 1. pačiupti, pastverti ranka, pirštais, dantimis, kokiu įrankiu: Daugelis vartė rankose paimtus ginklus J.Balt. Paimk dainyčią (milžtuvę) ir nueik palaidyk karvę Lzd. Paimk raktelius, padėk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsmaugti — 1 parsmaugti tr. prk. nuvarginti, užguiti: Aš tų darbų parsmaugtà Grl. smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; persmaugti; piesmaugti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”